นางอริยา   ธัญญพืช
นายกสมาคมแม่บ้านองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  

นางทัศนา สนใจ
อุปนายกสมาคมแม่บ้านองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (คนที่ 1)


  

นางอรุณีศิริ เพชรล้ำ
อุปนายกสมาคมแม่บ้านองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (คนที่ 2)


  

นางอุษา กาญจนาภา
อุปนายกสมาคมแม่บ้านองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (คนที่ 3)