ข่าวประชาสัมพันธ์


  
   อุปนายก สมศ.วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์
  
  งานเลี้ยงรับรองวันครบรอบ 69 ปี กองทัพสาธารณรัฐเกาหลี
  
  คณะกรรมการบริหาร สมศ. ให้การต้อนรับ นายกสมาคม ปล.กห.
  
  ผอ.อผศ.และนายก สมศ. เยี่ยมคารวะคุณหญิงแสงเดือน ณ นคร
  
  นายก สมศ.เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ของทหารผ่านศึก ณ ร้าน ๑ นิคม ๑ ผลิต
  
  ผอ.อผศ. และนายก สมศ. สักการะศาลหลักเมือง กรุงเทพ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์
  
  พิธีรับ - ส่งหน้าที่ นายก สมศ.