หน้าหลัก

      ข่าวประกวดราคา

ข่าวประกวดราคา
๑๒ - ๒๔ มี.ค.๕๗
 สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วลวดหนามล้อมรอบพื้นที่ส่วนกลาง
 ของโครงการจัดที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินทรายขาว
๕ มี.ค.๕๗
 แบบแจ้งผลการพิจารณาเสนอราคา ตามโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
๖ - ๒๔ มี.ค.๕๗
 สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่
 ภายในหมู่บ้านทหารผ่านศึก รามอินทรา ซอยรามอินทรา ๒๗    
๖ - ๑๒ มี.ค.๕๗
 ประกวดราคาซื้อรถยนต์ จำนวน ๓ รายการ 
๒๐ ก.พ.- ๗ มี.ค.๕๗
 สอบราคาซื้อเครื่องดนตรีสำหรับทำกิจกรรมบำบัดของทหารผ่านศึก
 จำนวน ๑ ชุด
  ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างปรนนิบัติบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ