บรรยากาศภายในร้านฯ สาขา 2
สาขา โรงพยาบาลทหารผ่านศึก

ที่ตั้ง : 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  (บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 OPD)
เปิดทำการ  : วันจันทร์ - วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)  เวลา 07.30 - 15.00 น.
การเดินทาง : รถประจำทางที่ผ่าน 
                   รถธรรมดา สาย 24, 69, 92, 107, 129 และ 138
                   ปรับอากาศ สาย ปอ. 24, 69, 92, 129 และ 138         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดำเนินการโดย : แผนกส่งเสริมผลิตภัณฑ์และการตลาด  กองอาชีพ  ฝ่ายอาชีวสงเคราะห์
โทร. 02 - 354 8587 ต่อ 287,  02 - 354 8592