บรรยากาศภายในร้านฯ สาขา 1
สาขา อผศ. ส่วนกลาง

ที่ตั้ง : 420/3 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  (บริเวณทางออกหน้า อผศ. ตรงข้าม รพ. พระมงกุฎเกล้า)
เปิดทำการ  : วันจันทร์ - วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)  เวลา 08.30 - 16.30 น.
การเดินทาง : รถประจำทางที่ผ่าน 
                   รถธรรมดา สาย 8, 12, 14, 18, 28, 92, 96, 97, 104, 108, 157 และ 542 
                   ปรับอากาศ สาย ปอ. 8, 9, 10, 16, 32 และ 157

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดำเนินการโดย : แผนกส่งเสริมผลิตภัณฑ์และการตลาด  กองอาชีพ  ฝ่ายอาชีวสงเคราะห์
โทร. 02 - 354 8587 ต่อ 287,  02 - 354 8592