สาขาองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก สาขาโรงพยาบาลทหารผ่านศึก

ดำเนินการโดย : แผนกส่งเสริมผลิตภัณฑ์และการตลาด  กองอาชีพ  ฝ่ายอาชีวสงเคราะห์
โทร. 02 - 354 8587 ต่อ 41287