ติดต่อเรา
 
แผนกส่งเสริมผลิตภัณฑ์และการตลาด  กองอาชีพ  ฝ่ายอาชีวสงเคราะห์
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  ในพระบรมราชูปถัมภ์
ถนนราชวิถี  เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ  10400
โทรศัพท์ : 02 - 354 8587 ต่อ 41287
เปิดทำการ : วันจันทร์ - วันศุกร์  (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
เวลา : 08.30 น. - 16.30 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดำเนินการโดย : แผนกส่งเสริมผลิตภัณฑ์และการตลาด  กองอาชีพ  ฝ่ายอาชีวสงเคราะห์
โทร. 02 - 354 8587 ต่อ 287,  02 - 354 8592