องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก รับมอบของรางวัล
ในการจัดงานกาชาดประจำปี  ๒๕๕๖

           เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖  พลเอก ชัยวัฒน์  สท้อนดี  ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  เป็นประธานในพิธีรับมอบ
     ของรางวัลงานกาชาดประจำปี ๒๕๕๖  โดยมี  นางปุณณภา  สท้อนดี  นายกสมาคมแม่บ้านองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  พลโท สกุณชัย
     ศิริเรือง  รองผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และผู้บริหารระดับสูงขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  เข้าร่วมในพิธี ณ
     ห้องจัดเลี้ยงอาคาร  ๒  ชั้น ๒

          ในการจัดงานกาชาดประจำปี  ๒๕๕๖  องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ได้รับความร่วมมือจากผู้มีจิตศรัทธาและบริษัท ห้างร้านต่างๆ
     มอบเงินสดและของรางวัลเป็นจำนวนมาก เพื่อสนับสนุนในการจัดงานฯ อาทิ บริษัท ยูไนเต็ด วิคเทอร์เรียส สยาม จำกัด, บริษัท โอเรียนเต็ดไทย
     จำกัด บริษัท สหอาภรณ์เทรดดิ้ง จำกัด,  บริษัท ซี.พี.เอ็น.เอ็น.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด,  บริษัท คาร์โก้ เคมี  แอนด์  ซัพพลาย จำกัด, บริษัท
     ลัทธพลเทรดดิ้ง จำกัด, บริษัท กำสิทธิ์ จำกัด,  ห้างหุ้นส่วนจำกัด  สหประดิษฐ์, บริษัท เท็นเทค คอมมูนิเคชั่น จำกัด, ร้าน บุญศิริอาภรณ์,
     บริษัท แกรนด์ พารากอน จำกัด, บริษัท เจ เจ เซ็นเตอร์ จำกัด บริษัท ยูฟาส์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท แอดวานซ์ เทคโนโลยี เซอร์วิส
     (เอทีเอส กรุ๊ป) จำกัด, บริษัท สามเจริญพาณิชย์ (กรุงเทพ) จำกัด  และบริษัท ยูแฟม คลินิก จำกัด ฯลฯ  

          สำหรับการจัดงานกาชาดประจำปี  ๒๕๕๖  องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  ร่วมกับ  สมาคมแม่บ้านองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
     ได้ร่วมออกร้านเพื่อนำรายได้ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย ระหว่างวันที่  ๒๙ มีนาคม  – ๖ เมษายน  ๒๕๕๖
     ณ  บริเวณสี่แยกสวนมิสกวัน  ติดวังปารุสกวัน  ถนนราชดำเนินนอก  โดยภายในร้านจะจัดให้มีกิจกรรมช้อนไข่เพื่อลุ้นรางวัลใหญ่  อาทิ
     รถจักรยานยนต์ โทรทัศน์สี ตู้เย็น เครื่องเล่นดีวีดี ฯลฯ นอกจากนี้  ยังได้นำสินค้าจากร้าน ๑ นิคม ๑ ผลิตภัณฑ์ ฝีมือทหารผ่านศึกและครอบครัว
     ตลอดจนสินค้าราคาถูกอีกมากมายมาจำหน่าย  จึงขอเชิญชวนท่านที่สนใจแวะเข้าเยี่ยมชมร้านกาชาดองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
     และร้านสมาคมแม่บ้านองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  รายได้จะนำขึ้นทูลเกล้าฯ  ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี
     อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย  โดยเสด็จพระราชกุศลในกิจการสภากาชาดไทย              

          การจัดงานกาชาดประจำปี ๒๕๕๖  จัดขึ้นภายใต้คำขวัญ  “งานกาชาดประจำปี  ๒๕๕๖ ฉลอง  ๑๒๐ ปี  สภากาชาดไทย
      รวมใจสร้างสุขเพื่อปวงชน” 

          หลังจากนั้น  พลเอก ชัยวัฒน์  สท้อนดี  ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  และนางปุณณภา  สท้อนดี  นายกสมาคมแม่บ้าน-
     องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนที่มาร่วมทำข่าวพิธีรับมอบของรางวัลงานกาชาดประจำปี ๒๕๕๖  เกี่ยวกับ
     การออกร้านขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในงานกาชาดประจำปี ๒๕๕๖

          รายชื่อบริษัท ห้างร้านต่างๆ และผู้มีจิตศรัทธา

          ๑. บริษัท ยูไนเต็ด วิคเทอร์เรียส สยาม จำกัด และบริษัท โอเรียนเต็ดไทย จำกัด มอบค่าใช้พื้นที่จัดแสดงสินค้า จำนวน ๕๐,๐๐๐.- บาท
              ค่าบัตรเสี่ยงโชค ๕๐,๐๐๐.- บาท และเงินสด ๑๐๐,๐๐๐.- บาท
          ๒. บริษัท สหอาภรณ์เทรดดิ้ง จำกัด และบริษัท ซี.พี.เอ็น.เอ็น.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด  มอบค่าใช้พื้นที่จัดแสดงสินค้าจำนวน จำนวน
              ๕๐,๐๐๐.- บาท และเงินสด ๑๐๐,๐๐๐.- บาท
          ๓. บริษัท คาร์โก้ เคมี  แอนด์  ซัพพลาย จำกัด มอบค่าใช้พื้นที่จัดแสดงสินค้า จำนวน ๕๐,๐๐๐.- บาท ค่าบัตรเสี่ยงโชค ๕๐,๐๐๐.- บาท
              และเงินสด ๕๐,๐๐๐.- บาท
          ๔. บริษัท ลัทธพลเทรดดิ้ง จำกัด มอบค่าใช้พื้นที่แสดงสินค้า จำนวน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท ค่าบัตรเสี่ยงโชค ๑๐๐,๐๐๐.- บาท และเงินสด
              ๒๐,๐๐๐.- บาท
          ๕. บริษัท กำสิทธิ์ จำกัด มอบค่าใช้พื้นที่แสดงสินค้า จำนวน ๕๐,๐๐๐.- บาท ค่าบัตรเสี่ยงโชค ๑๐,๐๐๐.- บาท และเงินสด ๔๐,๐๐๐.- บาท
          ๖. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหประดิษฐ์ มอบเงินสด จำนวน ๑๐๐,๐๐๐.-  บาท
          ๗. บริษัท เท็นเทค คอมมูนิเคชั่น จำกัด มอบเงินสด จำนวน ๒๐,๐๐๐.- บาท
          ๘. ร้าน บุญศิริอาภรณ์ มอบเงินสด จำนวน ๑๐,๐๐๐.- บาท
          ๙. บริษัท แกรนด์ พารากอน จำกัด มอบโทรทัศน์สี
          ๑๐.บริษัท เจ เจ เซ็นเตอร์ จำกัด มอบเงิน จำนวน ๔๐,๐๐๐.- บาท
          ๑๑. บริษัท ยูฟาส์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบเครื่องซักผ้า
          ๑๒. บริษัท แอดวานซ์ เทคโนโลยี เซอร์วิส (เอทีเอส กรุ๊ป) จำกัด มอบเครื่องซักผ้า
          ๑๓. บริษัท สามเจริญพาณิชย์ (กรุงเทพ) จำกัด มอบเงินสด ๑๐๐,๐๐๐.- บาท
          ๑๔. บริษัท ยูแฟม คลินิก จำกัด มอบเงินสด จำนวน ๑๐,๐๐๐.- บาท เครื่องใช้ไฟฟ้า จำนวน ๘  ชิ้น (กระติกน้ำร้อน, หม้อหุงข้าว,
                 เครื่องทำแซนวิช, กระทะไฟฟ้า, พัดลมตั้งโต๊ะ และเตาแม่เหล็กไฟฟ้า)
          ๑๕. คุณถาวร ตันเติมเกียรติ ที่ปรึกษาสำนักงานกิจการโรงพิมพ์ มอบรถจักรยาน จำนวน ๒ คัน