ต้อนรับ พล.ท. (อาวุโส) งเหวียน แถ่ง กุง

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (วน.) และคณะ


          เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2559 พล.อ.รณชัย มัญชุสุนทรกุล ผอ.อผศ. ได้เข้าร่วมให้การต้อนรับ พล.ท. (อาวุโส) งเหวียน แถ่ง กุง รมช.กห.สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (วน.) และคณะ ในการเข้าเยี่ยมคำนับ พล.อ ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะนายกสภาทหารผ่านศึก ณ ห้องรับรอง รมว.กห. จากนั้น ทางคณะเวียดนามได้เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะ ผอ.อผศ. ณ ห้องรับรองหมายเลข 1 โดยมีคณะผู้บริหาร อผศ. ร่วมให้การต้อนรับ และในช่วงค่ำ ผอ.อผศ. ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำ ณ ห้องดุสิตธานีฮอลล์ รร.ดุสิตธานี โดยมี พล.อ. อุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในงานเลี้ยงต้อนรับ.