ผอ.อผศ.และนายก สมศ.ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


         เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ พลเอก รณชัย มัญชุสุนทรกุล ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และ นางสุตินา มัญชุสุนทรกุล นายกสมาคมแม่บ้านองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พร้อมทั้ง พลโท สวัสดิ์ ทัศนา รองผู้ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก,นางสุวภาคย์ ทัศนา อุปนายกสมาคมแม่บ้านองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และผู้บริหารระดับสูงขององค์การฯ เข้าร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง