รอง ผอ.อผศ. ร่วมงานวันชาติสาธารณรัฐเกาหลี


          เมื่อวันที่ 6 ต.ค. 58 เวลา 18.30 น. พลโท สวัสดิ์ ทัศนา รอง ผอ.อผศ. เป็นผู้แทนมอบแจกันดอกไม้ในนาม อผศ. เพื่อร่วมแสดงความยินดีในงานเลี้ยงรับรอง เนื่องในวาระโอกาสเฉลิมฉลองวันชาติสาธารณรัฐเกาหลี ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมแชงกรีล่า กรุงเทพฯ โดยมี นายจอน เจ มัน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี/ประเทศไทย และ พ.อ.ซอง วู ยัง ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารสาธารณรัฐเกาหลี ให้การต้อนรับ