งานแข่งขันกีฬาสี และจัดเลี้ยงพนักงาน ลูกจ้าง อผศ.


          พลเอก รณชัย มัญชุสุนทรกุล ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เป็นประธานในการแข่งขันกีฬาสีขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เพื่อเชื่อมความสามัคคีระหว่างพนักงาน ลูกจ้าง รวมทั้งทหารผ่านศึก และครอบครัวทหารผ่านศึก โดยมีการแข่งขันทั้งสิ้น 5 ประเภท ได้แก่ แชร์บอล วอลเลย์บอล เปตอง เทเบิลเทนนิสและเซปักตะกร้อ และในช่วงเย็นได้มีการจัดเลี้ยงพนักงาน ลูกจ้าง ทหารผ่านศึก และครอบครัวทหารผ่านศึก ตลอดจนนักกีฬาและผู้ที่เกี่ยวข้อง เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2559   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

p>