พิธีตักบาตร และอวยพรและขอรับพรจาก ผอ.อผศ.


          เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2559 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดพิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 19 รูป รวมทั้ง จัดพิธีอวยพรและขอรับพรผู้บังคับบัญชา เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2559   

   

   

   

   

   

   

   

                                                                                                                    

p>