ธ.กรุงเทพ จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน ณ รพ.ผศ.


          เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2559 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) นำโดย หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล กรรมการธนาคารฯ ได้จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ และอาสาสมัครที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติ โดยมี พลเอก รณชัย มัญชุสุนทรกุล ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ร่วมเป็นเกียรติในงานดังกล่าว ณ ห้องประชุม อาคาร 2 ชั้น 2 โรงพยาบาลทหารผ่านศึก เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559