ผอ.อผศ.เยี่ยมชมนิทรรศการ ณ สยามพารากอน


          เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ พลเอก รณชัย มัญชุสุนทรกุล ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงขององค์การฯ ได้ไปเยี่ยมชมงาน อผศ. กิฟ แอน เทค เฟสติวัล (WVO Give & Take Festival) “สัปดาห์วันทหารผ่านศึก ประจำปี ๒๕๕๙ ให้ด้วยรัก อิ่มด้วยใจ” ณ ไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น ๒ ศูนย์การค้า สยามพารากอน ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการชุดพิเศษ “เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ดั่งเพชรแก้วแห่งเพชรกล้า” ซึ่งมีภาพพระราชกรณียกิจที่หาชมยากของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีต่อเหล่าทหารหาญ รวมทั้งมีการสาธิตการจัดทำผลิตภัณฑ์ฝีมือทหารผ่านศึก อาทิ การแกะสลักไม้วิจิตรศิลป์ ศิลปะประดิษฐ์ไทย – โอชิเอะ และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฝีมือทหารผ่านศึกและครอบครัว