รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

เป็นประธานในการประชุมสภาทหารผ่านศึก


   

          พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะนายกสภาทหารผ่าน ศึก เป็นประธานในการประชุมสภาทหารผ่านศึก ครั้งที่1/2559 ณ ห้องประชุมหมายเลข 1 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559 โดยมีพลเอก รณชัย มัญชุสุนทรกุล ผู้อำนวยการองค์การฯ ให้การต้อนรับ