ผอ.อผศ. และนายก สมศ. เข้าร่วมกิจกรรมน้อมเกล้าฯ ณ รพ.ผศ.


         เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 5 ธันวาคม 2558 พลเอก รณชัย มัญชุสุนทรกุล ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พร้อมด้วย นางสุตินา มัญชุสุนทรกุล นายกสมาคมแม่บ้านองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และคณะผู้บริหารระดับสูงขององค์การฯ เข้าร่วมกิจกรรมน้อมเกล้าฯ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยโรงพยาบาลทหารผ่านศึก ได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน และจัดแสดงดนตรีแก่ผู้ป่วยทหารผ่านศึก เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุม อาคาร 2 ชั้น 2 โรงพยาบาลทหารผ่านศึก