โครงการขุดลอกคูคลองในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี


      

      

                พลเอกรณชัย มัญชุสุนทรกุล ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก นำสื่อมวลชนตรวจโครงการขุดลอกคูคลองในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี    ในวันที่ 3 มีนาคม 2559