ผอ.อผศ. เดินทางไปตรวจเยี่ยมทหารผ่านศึก ณ ผศ.ช.ม.


          พลเอก รณชัย มัญชุสุนทรกุล ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พร้อมด้วย นางสุตินา มัญชุสุนทรกุล นายกสมาคมแม่บ้านองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และคณะผู้บริหารระดับสูงขององค์การฯ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่ และเยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกและครอบครัว ณ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่ โดยมี พลตรี โกศล ประทุมชาติ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่๓๓ หัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่ และนายชัยวัฒน์ สวนนุ่ม รองหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่ รวมทั้งผู้บริหารท้องถิ่นระดับสูง ตลอดจนทหารผ่านศึกและครอบครัว ให้การต้อนรับ

          เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 เมื่อเดินทางมาถึงผู้อำนวยการฯ ได้นำทหารผ่านศึกถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ต่อจากนั้นได้มอบสิ่งของให้แก่ทหารผ่านศึก พร้อมมอบประกาศเกียรติบัตรให้แก่ทหารผ่านศึกตัวอย่าง สำหรับการเดินทางมาในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการเดินทางมาเพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่แล้ว ยังเป็นการมาพบปะเยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกและครอบครัวในพื้นที่ เพื่อเป็นการดูแลทุกข์สุขและสภาพความเป็นอยู่ รวมทั้งสอบถามปัญหาเพื่อนำมาปรับปรุง การสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่าง ๆ ของทหารผ่านศึกและครอบครัวให้ดียิ่งขึ้น ในโอกาสนี้ ยังได้มีพิธีมอบประกาศเกียรติบัตรแก่ พลทหาร ปรีชา ยาคำ ทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ 4 ซึ่งเป็นทหารผ่านศึกตัวอย่างอีกด้วย อนึ่งในการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ พันเอก เสริมพงษ์ จารุเลิศวุฒิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายกาวิละจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำหน่วยแพทย์จากโรงพยาบาลฯ มาให้บริการตรวจรักษาพยาบาลแก่ทหารผ่านศึก อีกด้วย

          ประวัติโดยสังเขป สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่ จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2492 มีพื้นที่รับผิดชอบ 3 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่, จังหวัดแม่ฮ่องสอน และ จังหวัดลำพูน ตั้งอยู่เลขที่ 187 หมู่ที่ 3 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300 โดยมีพื้นที่ 6 ไร่ 3 งาน อยู่บริเวณข้างกองกำลังนเรศวรกองทัพภาคที่ 3 โดยมีทหารผ่านศึกและครอบครัวที่อยู่ในความดูแลทั้งสิ้นประมาณ 19,764 ครอบครัว