ผอ.อผศ. ตรวจโครงการขุดลอกคูคลองในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก


          เมื่อวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559 พลเอก รณชัย มัญชุสุนทรกุล ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงขององค์การฯ ได้เดินทางไปตรวจโครงการขุดลอกคูคลองในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ได้แก่ โครงการขุดลอกคลองเมม – คลองบางแก้ว ระยะที่ 3 อำเภอพรหมพิราม, โครงการขุดลอกคลองสระใหญ่ อำเภอพรหมพิราม และโครงการซ่อมคันคลองส่งน้ำ PR 23.7R อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้ เพื่อตรวจสอบความคืบหน้าในการดำเนินงาน รวมทั้งปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน