ผชท.ทหารสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะผอ.อผศ.


         เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.00 น. พลเอก รณชัย มัญชุสุนทรกุล ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ให้การต้อนรับ พันเอก ซอง วู ยอง ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย ที่เข้าเยี่ยมคารวะ เพื่อแสดงความยินดี ในโอกาสผู้อำนวยการฯ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ณ ห้องรับรอง อาคาร 1 ชั้น 2 องค์การฯ