ทหารผ่านศึกตัวอย่าง จว.นครศรีธรรมราช


          ทหารผ่านศึกตัวอย่างที่ได้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ การตรวจเยี่ยมสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตนครศรีธรรมราช ของผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับทหารผ่านศึกตัวอย่าง ที่คอยให้ความช่วยเหลือทหารผ่านศึกและประสานผลประโยชน์ ให้กับทหารผ่านศึก และครอบครัวทหารผ่านศึกในเขตพื้นที่ รวมทั้งให้ความร่วมมือและสนับสนุน กิจกรรมของส่วนราชการจนประสบความสำเร็จ จำนวน 2 คน ได้แก่

                                                                                      

                    1. พลทหาร สถิตย์ ช่วยอุปการ ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 4 เลขที่ 41 - 0093590/26 เข้ารับราชการทหาร เมื่อ 1 พฤษภาคม 2524 สังกัด ร.15 พัน 4 จังหวัดตรัง (ผลัดที่ 1 อยู่ในโครงการใต้ร่มเย็น 14 จังหวัดภาคใต้) อยู่บ้านเลขที่ 128 หมู่ 5 ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช และดำรงตำแหน่ง ประธานทหารผ่านศึก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช “ผมรู้สึกดีใจมากที่ท่านผู้อำนวยการฯ เดินทางมาเยี่ยมเยียนพวกกระผม และรู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้เป็นทหารผ่านศึกตัวอย่างของ จังหวัดนครศรีธรรมราชครับ ผมอยากให้ท่านสนับสนุนเงินทุนให้กับชมรมทหารผ่านศึกในแต่ละอำเภอ เพื่อนำมาเป็นทุนสำรองใช้ในกิจการงานครับ”

                                                                                     

                    2. พลทหาร สุพร ขาวสองเมือง ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 4 เลขที่ 41 - 0169552/38 เข้ารับราชการทหาร เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2535 สังกัดนาวิกโยธิน จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด อยู่บ้านเลขที่ 164 หมู่ 1 ตำบลควนกรด อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเหรัญญิก ชมรมทหารผ่านศึก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช “ผมรู้สึกดีใจมาก ตื่นเต้นที่ได้รับเกียรติให้เป็นทหารผ่านศึกตัวอย่าง ผมดีใจที่ท่านผู้อำนวยการฯ ไม่ลืมพวกเรา เดินทางมาพบปะเยี่ยมเยียน โดยผมอยากให้ท่าน ดูแลช่วยเหลือเรื่อง ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่ารักษาพยาบาล และขอให้สนับสนุนเงินทุนเพื่อที่จะนำมาดำเนินเกี่ยวกับการทำเศรษฐกิจพอเพียงครับ”