ทหารผ่านศึกตัวอย่าง จว.กระบี่


          ทหารผ่านศึกตัวอย่างที่ได้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ การตรวจเยี่ยมสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตกระบี่ ของผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558 ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับทหารผ่านศึกตัวอย่าง ที่คอยให้ความช่วยเหลือทหารผ่านศึกและประสานผลประโยชน์ ให้กับทหารผ่านศึก และครอบครัวทหารผ่านศึกในเขตพื้นที่ รวมทั้งให้ความร่วมมือและสนับสนุน กิจกรรมของส่วนราชการจนประสบความสำเร็จ จำนวน 4 คน ได้แก่

                                                                          

                    1. เรือกาศตรี สฤษส์ เติมทับ ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 1 เลขที่ 002960/29 เข้ารับราชการ เมื่อปี 2527 สังกัดนาวิกโยธิน อยู่บ้านเลขที่ 36 หมู่ 1 ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ เคยประสบอุบัติเหตุโดนกับระเบิด ขณะปฏิบัติหน้าที่ ทำให้ต้องสูญเสียขาขวา ปัจจุบันเป็นข้าราชการบำนาญ อาชีพทำสวน ปลูกยาง “รู้สึกภูมิใจที่ท่านผู้อำนวยการฯ ได้เดินทางมาเยี่ยมในวันนี้ ทำให้ได้รับกำลังใจ โดยอยากขอให้ท่านปรับเพิ่มเงินเลี้ยงชีพรายเดือนครับ”

                                                                          

                    2.สมาชิก เอก เชื้อง รองวัง ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 4 เลขที่ 0201527/48 เป็นกำนัน ปฏิบัติงานราชการของอำเภอห้วยยอด อยู่บ้านเลขที่ 219/1 หมู่ 1 ตำบลเขาขาว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ปัจจุบันเป็นเกษตร ทำสวนยาง เคยเป็นประธานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง “รู้สึกดีใจที่ท่านผู้อำนวยการฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมและรู้สึกตื้นตันใจที่ได้รับเกียรติจาก สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตกระบี่ ให้เป็นทหารผ่านศึกตัวอย่างครับ”

                                                                          

                    3. พลทหาร สมบัติ บุญโต ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 4 เลขที่ ป.0217125/32 เข้ารับราชการเมื่อปี 2530 สังกัดกรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 กองพัน 1 หน่วยนาวิกโยธิน จังหวัดชลบุรี อยู่บ้านเลขที่ 64/155 หมู่ 7 ตำบลรัษฏา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายกสมาคมทหารผ่านศึก จังหวัดภูเก็ต อาชีพค้าขาย “รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านผู้อำนวยการฯ ได้เดินทางมาพบปะเยี่ยมเยียนทหาร และมีความภาคภูมิใจที่ได้รับเกียรติเป็นทหารผ่านศึกตัวอย่างของ จังหวัดภูเก็ต รู้สึกเป็นเกียรติมากครับ”

                                                                          

          4. พลทหาร สุทิน ศรีรัฐ ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 4 เลขที่ ป.0264089/39 เข้ารับราชการเมื่อปี 2539 สังกัดนาวิกโยธิน พัน 1 ร.1 อยู่บ้านเลขที่ 66/3 หมู่ 14 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายกสมาคมทหารผ่านศึก จังหวัดพังงา และประธานชมรมทหารผ่านศึก อำเภอตะกั่วทุ่ง รับราชการเป็นผู้อำนวยการกองช่างเทศบาล ตำบลเกาะยาว จังหวัดพังงา เป็นวิทยากรในการให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่พึ่งได้แก่ทหารผ่านศึกในพื้นที่ จังหวัดพังงา “รู้สึกตื้นตันใจ ไม่คิดว่าจะได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการฯ และคณะจาก สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตกระบี่ พิจารณาให้เป็นทหารผ่านศึกตัวอย่าง ผมจะร่วมกับองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกพัฒนาด้านต่าง ๆ เราจะก้าวไปด้วยกัน ดูแลซึ่งกันและกัน และสวัสดิการอย่างทั่วถึงครอบคลุมทุกพื้นที่ ครับ”