พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และพิธีรับ - ส่งหน้าที่ ผอ.อผศ.


          เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกได้จัดพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพิธีรับ - ส่งหน้าที่ ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และมอบการบังคับบัญชา ณ ห้องประชุมองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก หมายเลข ๕