การมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรหลานทหารผ่านศึกเกาหลี          สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทย มีความประสงค์จะมอบทุน การศึกษาประจำปี ๒๕๕๙ จำนวน ๑๔๐ ทุน ให้กับบุตรหลานทหารผ่านศึกไทยที่เข้าร่วมรบในสงครามเกาหลี ระหว่างปี พ.ศ.๒๔๙๓ – ๒๔๙๗ ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับ มัธยมศึกษา และมหาวิทยาลัย (ปริญญาตรี) หรือเทียบเท่า ครอบครัวละ ๑ คน ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทย หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๗ ๗๕๓๗ – ๙