บริษัท ซัมซุงประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

บริจาคเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงาน


   

          เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 นายอนุชา เจริฐราษฎร์ ฝ่ายการตลาดประจำกลุ่ม เป็นตัวแทน บริษัท ซัมซุงประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริจาคเงินจำนวน 500,000 บาท เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงาน องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ณ ห้องเกียรติศักดิ์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก