ผช.ผอ.อผศ.ลงนามถวายพระพร


          เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 นางพรรณงาม เลิศหิรัญวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (ฝ่ายบริหาร) พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงขององค์การฯ ส่วนภูมิภาค ร่วมลงนามถวายพระพร และนำแจกันดอกไม้ ทูลเกล้าฯ ถวายหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง หลังจากนั้น ได้ไปสักการะองค์พระหลักเมือง ณ ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร อีกด้วย