กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา


          เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจำปี 2559 ในการนี้ พลโท สวัสดิ์ ทัศนา รองผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารทหารผ่านศึก และคณะพนักงาน ได้เข้าร่วมกิจกรรมด้วย ณ วัดพิชยญาติการาม วรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน