ผอ.อผศ.รับรางวัล พระกินรี ประจำปี ๒๕๕๙


          เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ พลเอก รณชัย มัญชุสุนทรกุล ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ร่วมเป็นเกียรติและเข้ารับรางวัล พระกินรี ประจำปี ๒๕๕๙ จาก นายอำพน เสนาณรงค์ องค์มนตรี ในฐานะเป็นผู้ที่เป็นคนดี คิดดี ปฏิบัติดีตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ตามรอยพระยุคลบาท ตามพระราชดำรัสแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งสมควรได้รับยกย่อง และเป็นแบบอย่าง แก่ประชาชนทั่วไป จัดโดย สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท) และสมาชิกสื่อมวลชน เครือข่ายองค์กร สมาคม ชมรมทั่วประเทศ ณ ศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ


   

   

   

   

   

   

p>