ผอ.อผศ. เดินทางไปตรวจเยี่ยมทหารผ่านศึก ณ ผศ.ก.บ.


          เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558 พลเอก รณชัย มัญชุสุนทรกุล ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พร้อมด้วย นางสุตินา มัญชุสุนทรกุล นายกสมาคมแม่บ้านองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และคณะผู้บริหารระดับสูงขององค์การฯ ได้เดินทางมาพบปะเยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกและครอบครัวทหารผ่านศึก ที่กองร้อยอาวุธเบาที่ 1 กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 15 เมื่อเดินทางมาถึงผู้อำนวยการฯ ได้นำทหารผ่านศึกถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ต่อจากนั้นได้มอบสิ่งของให้แก่ทหารผ่านศึก พร้อมมอบประกาศเกียรติบัตร ให้แก่ทหารผ่านศึกตัวอย่าง จากนั้นได้เดินทางไป สำนักงานชั่วคราวสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตกระบี่ ซึ่งตั้งอยู่ที่ เลขที่ 80/26 - 28 หมู่ที่ 9 ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ในโอกาสนี้ ได้เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศล และเปิดสำนักงานชั่วคราวดังกล่าว

          จากนั้นเวลา 13.00 น. ผู้อำนวยการฯ และคณะเดินทางไปดูสถานที่ก่อสร้างสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตกระบี่ ซึ่งอยู่ภายในกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 15 หมู่ที่ 9 ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยมี นาวาเอก สุวัฒน์ แดงสวัสดิ์ รองหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตกระบี่ ตลอดจนทหารผ่านศึกและครอบครัว ให้การต้อนรับ

          สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตกระบี่ เป็นสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตล่าสุดที่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก จัดตั้งขึ้นตามมติสภาทหารผ่านศึก ครั้งที่ 2/2558 โดยมีหน้าที่ให้การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกและครอบครัว ในเขตพื้นที่จังหวัดกระบี่, จังหวัดตรัง, จังหวัดพังงา และจังหวัดภูเก็ต โดยได้ขอใช้พื้นที่ของกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 15 (ร.15 พัน 1) ค่ายวชิราวุธ ตำบลคลองท่อม อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ เป็นสถานที่ตั้ง โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมการดำเนินการก่อสร้าง