ผอ.อผศ. เดินทางไปตรวจเยี่ยมทหารผ่านศึกและครอบครัว ณ ผศ.น.ศ.


          เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 เวลา 08.05 น. พลเอก รณชัย มัญชุสุนทรกุล ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พร้อมด้วย นางสุตินา มัญชุสุนทรกุล นายกสมาคมแม่บ้านองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และคณะผู้บริหารระดับสูงขององค์การฯ ได้เดินทางไปที่มณฑลทหารบกที่ 41 ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อวางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 และอนุสาวรีย์วีรไทย (พ่อจ่าดำ)

         ในเวลา 09.30 น. ผู้อำนวยการองค์การฯ และคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมและมอบสิ่งของให้แก่ พลทหารสนอง แก่นเคี่ยม ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 4 อายุ 62 ปี ซึ่งพิการขาขวาขาด เป็นอัมพาตท่อนล่างตั้งแต่เอวถึงปลายเท้า อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 178/6 หมู่ที่ 1 ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จากนั้นเดินทางไปที่สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตนครศรีธรรมราช เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปและตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของหน่วย และได้เดินทางไปเยี่ยมและมอบสิ่งของให้แก่ สิบตรี อัมพันธุ์ สระแดง ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 4 อายุ 54 ปี ซึ่งพิการตาบอดทั้งสองข้าง อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 217/1 ถนนมะขามขุม ตำบลท่าวัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

          และเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ทหารผ่านศึกและครอบครัว ในเวลา 14.00 น. ผู้อำนวยการฯ และคณะ ได้เดินทางไปที่หอประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ว่าการอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อพบปะเยี่ยมเยียนทหารผ่านศึก โดยมี พันเอก ปิยะพงษ์ วงศ์จันทร์ เสนาธิการจังหวัดทหารบกทุ่งสง และนายอุดม รอบคอบ ปลัดอำเภอทุ่งสง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครอง ตลอดจนทหารผ่านศึกและครอบครัว ให้การต้อนรับ เมื่อเดินทางมาถึงผู้อำนวยการฯ ได้นำทหารผ่านศึกถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ต่อจากนั้นได้มอบสิ่งของให้แก่ทหารผ่านศึก พร้อมมอบประกาศเกียรติบัตร ให้แก่ทหารผ่านศึกตัวอย่าง ในการเยี่ยมเยียนครั้งนี้นอกจากเป็นขวัญกำลังใจแก่ทหารผ่านศึกแล้ว ยังเป็นการรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง รวมทั้งรับข้อเสนอแนะเพื่อนำมาพิจารณาแก้ไขปรับปรุงการสงเคราะห์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทหารผ่านศึกและครอบครัวต่อไป