ผอ.อผศ. ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสที่ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)


          เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558 พลเอก รณชัย มัญชุสุนทรกุล ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสที่ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เปิดที่ทำการแห่งใหม่ของสาขาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า