รอง ผอ.อผศ. ร่วมเป็นเกียรติในงานเลี้ยงรับรองบนเรือ ชุง วัง บอง


          เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 พลโท สวัสดิ์ ทัศนา รองผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และคณะผู้บริหารระดับสูงขององค์การฯ ร่วมเป็นเกียรติในงานเลี้ยงรับรองบนเรือ ชุง วัง บอง ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการต้อนรับกลุ่มฝึกปฏิบัติการร่วมทางทหารสาธารณรัฐเกาหลี ที่จะเข้าร่วมการฝึกคอบบร้า โกลด์ ประจำปี 2559 โดยมี นาวาเอก Choi Bang Jae (แชร์ บอง แจ) ผู้บัญชาการหมู่เรือยกพลขึ้นบก กองทัพเรือ สาธารณรัฐเกาหลี เป็นประธานในงานดังกล่าว ณ ท่าเรือจุกเสม็ด ฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี