3 กุมภาพันธ์ 2559 จัดพิธีทางศาสนาคริสต์


          องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีทางศาสนาคริสต์ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ทหารผ่านศึก เนื่องในโอกาสวันทหารผ่านศึก 3 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีพลเอก รณชัย มัญชุสุนทรกุล ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เป็นประธานในพิธี และ พลตรี ปราโมทย์ รัตโนภาส เป็นประธานในการประกอบพิธีทางศาสนาคริสต์ ณ วัดแม่พระฟาติมา เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2559


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                                                                                                                   

p>