ฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่


         องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ให้กับพนักงานองค์การฯ และลูกจ้างหน่วยงานกิจการพิเศษ โดยจัดปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ระหว่างวันที่ 16 - 17 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมหมายเลข 5 ตึกเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ระหว่างวันที่18 - 20 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ จังหวัดลพบุรี