ผอ.อผศ.รับมอบรางวัล “กนกนาคราช”


         เมื่อวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2558 เวลา 14.00 – 17.00 น. พลเอก รณชัย มัญชุสุนทรกุล ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ร่วมเป็นเกียรติและเข้ารับรางวัล “กนกนาคราช” จาก นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในพิธีมอบรางวัล “เพชรกนก” ประจำปี 2558 ในฐานะ ผู้บริหารของหน่วยงานซึ่งมีคุณสมบัติเป็น “องค์กรศรีแผ่นดินด้านการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม” ซึ่งจัดขึ้นโดย สมาคมผู้ผลิตรายการภาพและเสียง ร่วมกับองค์กรเครือข่าย โดยภายในงานยังมีพิธีมอบทุนส่งเสริมการศึกษา และทุนสงเคราะห์สังคมให้แก่ผู้เข้ารับรางวัลในสาขา “เมตตาธรรม” “กตัญญุตา” และ “พิทักษ์ธรรม” ซึ่งในบางรายเป็นผู้ที่มีความขัดสนทางด้านทรัพย์สินเงินทอง เพื่อที่จะได้นำทุนดังกล่าวไปเป็นปัจจัยในการดำรงชีพ ทั้งยังเป็นส่วนสำคัญในการสร้างขวัญและกำลังใจในการสร้างสมความดีเป็นแบบอย่างแก่สังคมต่อไป และยังมีดารานักแสดงขึ้นรับรางวัล อาทิ คุณหน่อง อรุโณชา ภาณุพันธ์, คุณพอล ภัทรพล ศิลปาจารย์, คุณเจมส์ เรืองศักดิ์ ลอยชูศักดิ์, ดารานักแสดงจากโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง ๗ รวมทั้ง คุณซิโก้ เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง พิธีดังกล่าวจัดขึ้น ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม ๖ กรุงเทพมหานคร