รองผอ.อผศ.ทำบุญวันวิสาขบูชา


          พลโท สวัสดิ์ ทัศนา รองผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และ คณะผู้บริหารระดับสูงขององค์การฯ รวมทั้งพนักงานขององค์การฯ เข้าร่วมในพิธีถวายมหาสังฆทานด้วยข้าวมธุปายาส (ข้าวทิพย์) และพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ซึ่งสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมจัดขึ้น เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ วัดพิชยญาติการาม วรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร โดยมี พลอากาศเอก ศิวเกียรติ์ ชเยมะ รองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน ในพิธี