พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของ กระทรวงกลาโหม ประจำปี 2558


         พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของ กระทรวงกลาโหม ประจำปี 2558 ณ วัดศรีสุดาราม วรวิหาร แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เมื่อ 20 พฤศจิกายน 2558 โดยมี พลเอก รณชัย มัญชุสุนทรกุล ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และ พลโท สวัสดิ์ ทัศนา รองผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เข้าร่วมพิธีดังกล่าว