พิธีบรรยายธรรมเนื่องในวันมาฆบูชา หัวข้อเรื่อง “ธรรมกับการพอเพียง”


          พลเอก รณชัย มัญชุสุนทรกุล ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เป็นประธานในพิธีบรรยายธรรมเนื่องในวันมาฆบูชา หัวข้อเรื่อง “ธรรมกับการพอเพียง” โดยนิมนต์พระราชธรรมวาที ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เป็นองค์ปาฐกบรรยายธรรม ณ ห้องประชุมหมายเลข 5 ตึกเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 เมื่อ 18 ก.พ. 59 เวลา 09.30 - 10.30 น.   

   

   

   

   

   

p>