ขอเชิญร่วมงาน “เพื่อนพึ่ง (ภา ฯ) 2558"


         องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ร่วมกับสมาคมแม่บ้านองค์การ สงเคราะห์ทหารผ่านศึก และโรงพยาบาลทหารผ่านศึก ได้ร่วมออกร้านจัดแสดง และจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากฝีมือทหารผ่านศึก เช่น ผลิตภัณฑ์จากร้าน 1 นิคม 1 ผลิตภัณฑ์, ผักปลอดสารพิษ, ไม้ดอกไม้ประดับ จากนิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกพิการบางไทร ภาพศิลปะประดิษฐ์ไทย - โอชิเอะ, ผลิตภัณฑ์เดคูพาจ และเครื่องเซรามิก จึงขอเชิญชวนท่านที่สนใจเข้าชมงานและแวะอุดหนุนสินค้าได้ในงาน “เพื่อนพึ่ง (ภา ฯ) 2558" ระหว่างวันที่ 18 - 27 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 21.00 น. ณ บริเวณวังสวนกุหลาบ พระราชวังดุสิต   

                             

   

   

   

   

   

                                                                                                                     

p>