รับมอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559


         พลโท สวัสดิ์ ทัศนา รองผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เป็นผู้แทนองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก รับมอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 จาก คุณหญิงแสงเดือน ณ นคร ประธานกรรมการมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 ณ มูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก โดยจะนำไปมอบให้นักเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก