ผอ.อผศ. เดินทางไปตรวจเยี่ยม ผศ.ป.จ.


         เมื่อวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2558 พลเอก รณชัย มัญชุสุนทรกุล ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงขององค์การฯ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตปราจีนบุรี พร้อมทั้งพบปะเยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกและครอบครัวในพื้นที่ การเดินทางของผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และคณะ ในครั้งนี้เป็นการเดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของหน่วยงานในส่วนภูมิภาค โดยในเวลา 08.00 น. คณะผู้อำนวยการฯ เดินทางไปสักการะและวางพานพุ่ม ณ อนุสาวรีย์ จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานารถ ณ มณฑลทหารบกที่ 12 ค่ายจักรพงษ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี พันเอก (พิเศษ) ดิฐพงษ์ เจริญวงศ์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 12 นางสาวเย็นจิต กรุณา รองหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตปราจีนบุรี และพนักงานสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตปราจีนบุรี ให้การต้อนรับ และในเวลา 09.00 น. ผู้อำนวยการฯ ได้เป็นประธาน ในพิธีถวายราชสักการะและกล่าวคำถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ สโมสรนายทหารค่ายจักรพงษ์ จากนั้น ผู้อำนวยการฯ ได้มอบสิ่งของให้แก่ผู้แทนทหารผ่านศึก และมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ทหารผ่านศึกตัวอย่าง จำนวน 2 ราย ดังนี้

         1. พันตรี อำนวย ประกอบทรัพย์ ทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ ๑
         2. พันโท ประทีป มากคำ ทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ 4

         นอกจากนี้ ยังได้ตรวจเยี่ยมพร้อมรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตปราจีนบุรี พบปะเยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกและครอบครัวในพื้นที่ พร้อมทั้งพบปะ และให้โอวาทแก่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี และพื้นที่ใกล้เคียง