ผอ.อผศ. เดินทางไปตรวจเยี่ยม ผศ.จ.บ.


         เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2558 พลเอก รณชัย มัญชุสุนทรกุล ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงขององค์การฯ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตจันทบุรี พร้อมทั้งพบปะเยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกและครอบครัวในพื้นที่ การเดินทางของผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และคณะ ในครั้งนี้เป็นการเดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของหน่วยงานในส่วนภูมิภาค โดยในเวลา 09.00 น. คณะของ ผู้อำนวยการฯ ได้เดินทางไปสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ ค่ายตากสิน อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี จากนั้น ผู้อำนวยการฯ ได้เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะและกล่าวคำถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ นอกจากนี้ ยังได้พบปะเยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกและครอบครัวในพื้นที่ พร้อมมอบสิ่งของให้แก่ผู้แทนทหารผ่านศึก ณ โรงพลศึกษากองพัน ทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 1 กองพลนาวิกโยธิน หน่วยนาวิกโยธินอำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ในโอกาสนี้ ผู้อำนวยการฯ ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ทหารผ่านศึกตัวอย่าง จำนวน 2 ราย ดังนี้

         1. ดาบตำรวจ อุดร เอกพล ทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ 3
         2. พลทหาร ภิรมย์ แก้ววิเชียร ทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ 4

         นอกจากนี้ ยังได้ตรวจเยี่ยมพร้อมรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตจันทบุรี พร้อมทั้งพบปะและให้โอวาทแก่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี และพื้นที่ใกล้เคียง