ผอ.อผศ. เดินทางไปตรวจเยี่ยมนิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกทรายขาว


         เมื่อวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2558 พลเอก รณชัย มัญชุสุนทรกุล ผู้อำนวยการองค์การ สงเคราะห์ทหารผ่านศึก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงขององค์การฯ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของนิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกทรายขาว พร้อมทั้งพบปะเยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกและครอบครัวที่เป็นสมาชิกนิคมฯ โดยในเวลา 15.00 น. ผู้อำนวยการฯ ได้เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะและกล่าวคำถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จากนั้นได้พบปะ เยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกและครอบครัวที่เป็นสมาชิกนิคมฯ และมอบสิ่งของให้แก่ผู้แทนทหารผ่านศึก ณ นิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี รวมทั้งตรวจเยี่ยมและรับฟัง การบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของนิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกทรายขาว นอกจากนี้ ผู้อำนวยการฯ ยังได้เดินทางไปดูพื้นที่เพื่อจัดสรรให้เป็นที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินให้แก่ทหารผ่านศึกและครอบครัว จำนวน 80 ครอบครัว ซึ่งอยู่ภายในพื้นที่นิคมฯ