ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก แถลงนโยบายการปฏิบัติงาน


          เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558 พลเอก รณชัย มัญชุสุนทรกุล ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ได้แถลงนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และลูกจ้างประจำหน่วยงานกิจการพิเศษ ณ ห้องประชุมหมายเลข 5 ตึกเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์