อผศ.ขอแสดงความยินดีนักกีฬาคนพิการตัวแทนทีมชาติไทย

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 8


         เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 พลเอก รณชัย มัญชุสุนทรกุล ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ได้ให้โอวาทแก่คณะนักกีฬาทหารผ่านศึกนอกประจำการ ครอบครัวทหารผ่านศึก และอดีตพนักงานองค์การฯ ซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นนักกีฬาคนพิการตัวแทนทีมชาติไทยและเจ้าหน้าที่ ไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 10 ธันวาคม 2558 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์