ผอ.อผศ. สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และ การบรรยายสรุปภารกิจของ อผศ


          เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกได้จัดพิธีสักการะองค์พระหลักเมือง ณ ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร และ สักการะศาลพระภูมิ ณ ศาลพระภูมิองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ตลอดจน รับฟังการบรรยายสรุปภารกิจขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ณ ห้องประชุมองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก หมายเลข ๑