ผอ.อผศ. ร่วมประกอบพิธีสมโภชพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศศรีลังกา


          พลเอก รณชัย มัญชุสุนทรกุล ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และคณะผู้บริหารระดับสูงขององค์การฯ ร่วมในการประกอบพิธีสมโภชพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศศรีลังกา ณ ศาลาปฏิบัติธรรมพระชินวงศ์สภา วัดพิชยญาติการามวรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559