พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอรับพรจากผู้บังคับบัญชา


          เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2559 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ได้จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอรับพรจากผู้บังคับบัญชา โดยมี พลเอก รณชัย มัญชุสุนทรกุล ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และนางสุตินา มัญชุสุนทรกุล นายกสมาคมแม่บ้าน-องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559 ณ ห้องจัดเลี้ยงอาคาร 2 ชั้น 2