งานเลี้ยงขอบคุณพนักงาน และการประกวดเทพีสงกรานต์ ๒๕๕๙


          พลเอก รณชัย มัญชุสุนทรกุล ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เป็นประธานในงานเลี้ยงขอบคุณพนักงาน ลูกจ้างองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และเจ้าหน้าที่หน่วยงานกิจการพิเศษ ณ บริเวณหน้าตึกเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙ ในโอกาสนี้ ได้จัดให้มีการประกวดเทพีสงกรานต์ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๙ อีกด้วย ผลการประกวดเทพีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๙ มีดังนี้

                   ๑. คุณ ธิดาวัลย์ วงศ์เณร จาก โรงพยาบาลทหารผ่านศึก ได้รับตำแหน่ง เทพีสงกรานต์

                   ๒. คุณ ทัศนีย์ ฉิมนาม จาก ฝ่ายอาชีวสงเคราะห์ ได้รับตำแหน่ง รองอันดับ ๑

                   ๓. คุณ ณัชญา ขำวิลัย จาก สำนักงานรักษาความปลอดภัย ได้รับตำแหน่ง รองอันดับ ๒

                   ๔. คุณ วราภรณ์ ฉิมสุข จาก ฝ่ายสวัสดิการสงเคราะห์ ได้รับตำแหน่ง รองอันดับ ๓

                   ๕. คุณ อภิภา วงษ์ทองดี จาก สำนักงานกิจการการเกษตรการอุตสาหกรรมและการบริการ ได้รับตำแหน่ง รองอันดับ ๔